Gostynin, dnia 13.08.2014r.O G Ł O S Z E N I E


w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” z siedzibą w Gostyninie ul. Targowa 5a na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn.”Program edukacyjno-profilaktyczno-integracyjny skierowany do dzieci i młodzieży szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin”.


Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 20.08.2014r.) od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina lub drogą elektroniczną na adres: promocja@gostynin.pl w formacie pdf. lub jpg. wraz z zeskanowanym podpisem.

Załącznik

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 14:26:16
  • Liczba odsłon: 5653
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11578986]

przewiń do góry