Sekretarz Miejski - mgr Hanna Adamska

Miejsce urzędowania: Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26, pokój 207

Tel.: 24-236-07-15


Sekretarz Miejski zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:

1.       Zastępuje Burmistrza i Zastępcę Burmistrza w funkcji kierownika Urzędu w czasie ich nieobecności,

2.       Organizuje pracę Urzędu i odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie jego komórek organizacyjnych,

3.       Dba o poprawność formalno-prawną przygotowanych spraw i decyzji,

4.       Odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie,

5.       Nadzoruje prawidłowość załatwiania skarg i wniosków,

6.       Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

7.       Odpowiada za wewnętrzną kontrolę w Urzędzie oraz organizację kontroli zewnętrznej,

8.       Odpowiada za właściwe wykonywanie zadań wynikających z Kodeksu wyborczego.

9.       Nadzoruje pracę Biura Organizacyjnego Burmistrza, Biura ds. Obsługi Rady Miejskiej, Informatyka, Stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych,

10.   Współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w szczególności w zakresie organizowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

11.   W ustalonym zakresie, Burmistrz określa szczegółowo zadania i kompetencje Sekretarza Miejskiego.

12.   Nadzoruje informatyzację Urzędu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-09 07:27:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:47:37
  • Liczba odsłon: 5029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11556330]

przewiń do góry