Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Siedziba: ul. Rynek 26 (pokój 301, 303)

tel. 24-236-07-21, 24-236-07-22

Naczelnik Wydziału –  mgr inż. Włodzimierz Frontczak  


 

Zakres działania Wydziału:

1)  Realizowanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie: planowania przestrzennego w gminie, lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.

2)    Współpraca z Państwową Służbą Ochrony Zabytków, Starostwem Powiatowym w Gostyninie i innymi jednostkami uzgadniającymi wydawane decyzje w wydziale.

3)    Przedstawianie propozycji do budżetu w zakresie inwestycji miejskich.

4)  Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji miejskich oraz udział w odbiorach końcowych.

5)     Prowadzenie remontów miejskich obiektów użyteczności publicznej.

6)   Opracowywanie analiz i opinii dotyczących planowanych inwestycji oraz poszukiwanie możliwości obniżania ich kosztów.

7)    Realizacja budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy w różnych formach, nadzór nad realizacją gminnego budownictwa mieszkaniowego.

8)    Koordynowanie działań związanych z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.


Przy załatwianiu spraw Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej używa symbolu “IGP”.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-13 15:12:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 10:55:54
  • Liczba odsłon: 9757
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11340008]

przewiń do góry