Struktura organizacyjna

  Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie sp. z o.o. jest jednostką nie posiadającą filii oddziałów lub wydzielonych odrębnie mniejszych jednostek .

  Stosownie do postanowień przepisów prawa handlowego organami spółki są :

 1. Zgromadzenie Wspólników

 2. Rada Nadzorcza

 3. Zarząd

  Celem sprawnego działania zostały wyodrębnione trzy działy funkcjonalne to jest Zarząd , Administracja domów mieszkalnych i Dział finansowo-księgowy.

  Przedmiotem działalności Zarządu jest kierowanie jednostką i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem całej spółki a także reprezentowanie spółki na zewnątrz wobec kontrahentów i innych podmiotów.

  Administracja Domów Mieszkalnych zajmuje się obsługą najemców lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.

  Do jej zadań należy zawieranie i rozwiązywanie umów, bieżąca obsługa lokatorów zamieszkujących zasoby jednostki i zasoby powierzone do administrowania na podstawie umów cywilno-prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Dział finansowo-księgowy zajmuje się obsługą finansową i rachunkową spółki . Do zadań tego działu należy:

 1. prowadzenie ewidencji rozliczeń z najemcami ,

 2. pobieranie i ściąganie należności w stosunku do lokali stanowiących własność spółki w zakresie określonym przez umowę z Gminą Miasta Gostynina w odniesieniu do należności czynszowych związanych z lokalami komunalnymi,

 3. prowadzenie ewidencji rozliczeń należności związanych z lokalami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, a także obsługa gotówkowych płatności pieniężnych i prowadzenie kasy, obsługa płatności bezgotówkowych , prowadzenie ewidencji księgowo-rachunkowej stosownie do wymagań prawa bilansowego i postanowień prawa podatkowego i innych przepisów .Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-03 17:25:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-03 17:25:28
 • Liczba odsłon: 3452
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858349]

przewiń do góry