ZARZĄDZENIE NR 113/2018

BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 

w sprawie:     zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 21 października 2018 r., wyznacza się na terenie Miasta Gostynina miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1) urzędowych obwieszczeń wyborczych – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta,

2) plakatów wszystkich  komitetów wyborczych – na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

2. Wykaz lokalizacji słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Gostynina stanowisk załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Gostynina.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miejskiemu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina

 

 /-/ Paweł Witold Kalinowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 113/2018

 Burmistrza Miasta Gostynina
                        z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

                                                                      

Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Gostynina

 

ul. Rynek – 2 słupy

ul. Stodólna – 1 słup

ul. Jana Pawła II – 2 słupy

Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki – 1 słup

ul. Gen. Józefa Bema – 1 słup

ul. Andrzeja Czapskiego  - 1 słup

róg ul. Wojska Polskiego i ul. 18 Stycznia – 1 słup

ul. 18 Stycznia zajezdnia PKS – 1 słup

ul. Kutnowska 2 słupy

ul. Targowa 1 słup

ul. Zalesie – 1 słup

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wilińska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 10:29:55
  • Liczba odsłon: 1555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11857948]

przewiń do góry