16.10.2019 - Sprostowanie zestawienia ofert  - pobierz 

Gostynin, dnia 16.10.2019 r.

 

  ZP. 271. 1.7. 2019

Sprostowanie 

 

Na wniosek TRMEW Obrót S.A. - w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ) Gmina Miasta Gostynina, jako Zamawiający, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i oświadczeniem   TRMEW Obrót S.A., uznaje oczywistą omyłkę rachunkową Wykonawcy z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek. Omyłka rachunkowa wynikła z błędnej operacji rachunkowej na liczbach,   tj. błędnego zsumowania poszczególnych pozycji składających się na ostateczną cenę oferty.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dokonuje sprostowania ceny oferty i całkowitego zestawienia ofert. Po uwzględnieniu omyłki i ponownym przeliczeniu wartości łączna cena brutto za przedmiot umowy wynosi 993.401,58 zł.

  


 

Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena brutto

warunki płatności termin płatności faktury

1

ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

1.103.171,39 zł

30

2

Energa Obrót S.A.
ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

1.095.569,60 zł

30

3

TRMEW Obrót S.A.
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

993.401,58 zł

30


G ostynin, dnia 10.10.2019 r.

  ZP.271.1.7.2019


Informacja po otwarciu ofert

  dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:    

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Miasta Gostynina oraz miejskich jednostek organizacyjnych na rok 2020

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1.171.540,51 zł brutto

   

Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena brutto

warunki płatności termin płatności faktury

1

ENTRADE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

1.103.171,39 zł

30

2

Energa Obrót S.A.
ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

1.095.569,60 zł

30

3

TRMEW Obrót S.A.
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

933.401,58 zł

30


 


 


 


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-10 12:28:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-16 15:09:44
  • Liczba odsłon: 1282
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650223]

przewiń do góry