Komunikat

dotyczący zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 2 maja 2014 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.


Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy, a więc osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w Gostyninie.


Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby winni dokonać zgłoszeń kandydatów na członków OKW na druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zgodnie z tym formularzem oprócz danych osobowych kandydata na członka OKW musi być podany numer telefonu tej osoby.


Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina umgostynin.bip.org.pl


Urząd Miasta Gostynina będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnionych przez nich osób do dnia 2 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu, w budynku Ratusza, pok. 206, tel. 24 236-07-24.


Zgodnie z art. 182 § 5 w/w ustawy pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.


W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się (stałe obwody głosowania):

  1. od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

  2. jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.


W skład obwodowych komisji wyborczych utworzonych w obwodach odrębnych powołuje się:

  1. od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

  2. jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.


Na terenie Miasta Gostynina do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego utworzonych zostało 16 obwodów głosowania.
Burmistrz Miasta Gostynina
/-/Włodzimierz Śniecikowski

Wzór zgłoszenia kandydata pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-18 08:34:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-18 08:43:30
  • Liczba odsłon: 4787
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354698]

przewiń do góry