OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2016

Michał Łoś   - Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie 

 

Katarzyna Leśniewska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski  - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 

Bolesław Justyński  - Prezes Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta  Spółka z o.o.  w Gostyninie

Rafał Różański  -  Prezes MCH Stara Betoniarnia Spółka z o.o. w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka  - Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego  (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska  - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych  (osoba wydająca decyzje)

Konrad Wilkanowicz  - Prezes MTBS Spółka z o.o. w Gostyninie

Szymon Nieć   - Prezes MPEC Spółka z o.o. w Gostyninie

Aleksandra Buława  - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie

Iwona Kowalczyk  - Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Renata Zagórska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Władysław Dziachan  -   Prezes MPK Spółka z o.o. w Gostyninie

Krzysztof Zadrożny  -  Dyrektor MCK w Gostyninie

Julita Antosiak - Inspektor ds. Świadczeń Wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

 

 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2017

 

Aleksandra Buława   - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie   (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Iryna Filipczak   - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie   (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Aleksandra Milczarek -   Dyrektor MCK   (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Paweł Gostyński -  Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie  (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Iryna Filipczak       - Prezes Agencji i Rozwoju Zamek Spółka z o.o. w Gostyninie   (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Aleksandra Milczarek  -     Dyrektor MCK       (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W CIĄGU 30 DNI OD POWOŁANIA NA STANOWISKO / ZATRUDNIENIA
 

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2018
 

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2019
 

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Katarzyna Leśniewska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2019

 

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2020

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR i MOSWiZ w Gostyninie

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2021

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR i MOSWiZ w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)
Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje) - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2022
Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Daniel Przybylski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Marzena Ligocka - Pełniąca Obowiązki Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Marzena Ligocka - Pełniąca Obowiązki Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Marzena Ligocka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-04 13:36:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Strońska-Jackowska Malwina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-02 08:52:51
  • Liczba odsłon: 17753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10107722]

przewiń do góry