OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2017

 

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W CIĄGU 30 DNI OD POWOŁANIA NA STANOWISKO / ZATRUDNIENIA
 

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2018
 

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2019
 

Bolesław Justyński – Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Katarzyna Leśniewska – Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

 


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2019

 

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2020

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Władysław Dziachan – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR i MOSWiZ w Gostyninie

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA ROK 2021

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR i MOSWiZ w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)
Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Agnieszka Gronkiewicz - Referent (osoba wydająca decyzje) - cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W ROKU 2023


Wiesław Adamski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Daniel Przybylski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Katarzyna Leśniewska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Marzena Ligocka - Pełniąca Obowiązki Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Marzena Ligocka - Pełniąca Obowiązki Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone na dzień odwołania ze stanowiska/rozwiązania umowy o pracę)

Marzena Ligocka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie (złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko/zatrudnienia)

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2022

Daniel Przybylski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Marzena Ligocka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W ROKU 2024

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2023

Daniel Przybylski – Dyrektor MOSiR w Gostyninie

Aleksandra Milczarek – Dyrektor MCK w Gostyninie

Marzena Ligocka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPEC Sp. z o. o. w Gostyninie

Szymon Nieć – Prezes MPK Sp. z o. o. w Gostyninie

Konrad Wilkanowicz – Prezes MTBS Sp. z o. o. w Gostyninie

Michał Łoś – Dyrektor MZESiP w Gostyninie

Renata Zagórska – Kierownik MOPS w Gostyninie

Iwona Kowalczyk – Zastępca Kierownika MOPS w Gostyninie

Agnieszka Korytkowska - Prezes POM Sp. z o. o. w Gostyninie

Paweł Gostyński – Prezes ARiP Zamek Sp. z o. o. w Gostyninie

Rafał Różański – Prezes MCH Stara Betoniarnia Sp. z o. o. w Gostyninie

Marta Spychalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych (osoba wydająca decyzje)

Małgorzata Nawrocka – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego (osoba wydająca decyzje)

Julita Antosiak – Inspektor ds. świadczeń wychowawczych (osoba wydająca decyzje)

Iwona Rzegocka - Gontarek - Kierownik Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Strońska-Jackowska Malwina
  • Data dodania: 2022-09-29 08:37:57
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-27 12:29:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Strońska-Jackowska Malwina
  • Data dodania: 2023-06-05 09:41:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-27 12:29:33
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-04 13:36:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Strońska-Jackowska Malwina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-27 12:29:33
 • Liczba odsłon: 21987
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562622]

przewiń do góry