KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015 R.

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. /Dz.U. z 2014 r., poz. 1595/ kwalifikacja wojskowa trwać będzie od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji na terytorium państwa wyznaczono na dzień 16 stycznia 2015 r.

Na terenie Powiatu Gostynińskiego kwalifikacja wojskowa trwać będzie od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 17 marca 2015 r. (Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2015 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2015 r.).

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gostyninie:

Miejskie Centrum Kultury

ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

Osoby z terenu miasta Gostynina zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w dniach:

2 marca 2015 r. - 6 marca 2015 r. - mężczyźni

12 marca 2015 r. - kobiety

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1996 roku,

2. mężczyzn urodzonych w latach 1991 - 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. osoby urodzone w latach 1994 i 1995, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej /Dz.U. z 2010 r. Nr 54, poz. 321/.

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu.Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold KalinowskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 08:08:22
  • Liczba odsłon: 2712
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11551568]

przewiń do góry