Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 Projekt uchwały budżetowej Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświata Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki MOSWiZ Wydatki majątkowe Przychody rozchody Wydatki inwestycyjne Załączniki tabelaryczne Projekt uchwały w sprawie WPF WPF  2019-2035 Przedsięwzięcia

Uchwała Nr. Pł.438.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok

Uchwała Nr. Pł.437.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Uchwała nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Uchwała Nr Pł.49.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Pł.48.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej  

Zarządzenie nr 97/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Załączniki tabelaryczne Dochody W.bieżące W.Oświata W.majątkowe Przychody Rozchody Zadania zlecone Inwestycje WPF WPFtabele MCKplanfin MCKdziałaln MBPtabela MBPopis

Uchwała Nr Pł.287.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr 34/202 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Zadania zlecone Przedsięwzięcia Inwestycje roczne Spis treści Informacja o stanie mienia Sprawozdanie MCK Sprawozdanie MBP

 

 

 
Uchwała Nr Pł.140.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
 
Uchwała nr 183/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-04 14:46:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-08 08:34:11
  • Liczba odsłon: 2933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11560113]

przewiń do góry