Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ? edycja 2024


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ? edycja 2024

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art.
5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem
opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym
zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad
osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć
na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb
osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych
powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

IX. Terminy i miejsce składania wniosków
1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do
wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem
Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej
bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia
16 listopada 2023 r.
2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę
rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do
Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków
finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia
1 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

W związku z powyższym, w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ? edycja 2024
informujemy, że osoby sprawujące opiekę i wspólnie zamieszkujące z osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zainteresowane ubieganiem się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej mogą uzyskać informacje dotyczące powyższych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie pod numerem 24 236 13 60 lub 24 236 13 65 w godzinach od 8.00 do 15.00

Nabór do Programu prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 22 trwa do 10 listopada 2023 do godziny 14.00


 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antosiak Julita
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-07 11:14:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-07 11:21:16
  • Liczba odsłon: 292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10729157]

przewiń do góry