Gostynin, dnia 15.02.2018 r.ZP.271.1.4.2018


Informacja po otwarciu ofert


          Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:


Budowa chodnika w ul. Słonecznej w Gostyninie


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 166.756,12 zł brutto

 

Oferty złożyli:

 


 Nr oferty

Nazwa firmy, adres Wykonawcy

cena
(brutto)

termin wykonania zamówienia

okres gwarancji
(jakości dla robót budowlanych)

warunki płatności
(termin płatności faktury)

1

HYDRO-TECH Adam Kowalski
Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż

159.761,35 zł

zgodnie z SIWZ

60 - miesięcy

termin płatności faktury – 32 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

2

FRANCE-GOST Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Kutnowska 102

159.984,60 zł

zgodnie z SIWZ

72 - miesiące

termin płatności faktury – 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-15 10:40:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-15 10:40:44
  • Liczba odsłon: 1934
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339934]

przewiń do góry