ZASADY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


Niezbędny formularz:    wniosek (druk do pobrania – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Parkowa 22, pok. nr 2)

Wymagane dokumenty:

  • aktualne zaświadczenie z księgi wieczystej w oryginale (ważne nie dłużej niż trzy miesiące),
  • kserokopia aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca nabył nieruchomość,
  • dokumenty potwierdzające następstwo prawne

Wysokość opłaty skarbowej: 10 złotych za wydanie decyzji
         
Termin załatwienia sprawy: 30 dni lub więcej dni w zależności od złożoności sprawy

Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Sprawę prowadzi: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informacji udziela: Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.236 07 47, lub Sekretariat Urzędu Miasta – 236 07 10

Podstawa prawna:  art.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa   użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459)

Godziny pracy Urzędu: pon., śr., czw., pt. – 7:30 - 15:30 wtorek – 7:30-17:00

 

UWAGI:

1.Przekształcenie jest możliwe, gdy z wnioskiem wystąpią wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.

2. Wnioskodawca  zobowiązany jest do uiszczenia dotychczasowemu    właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wyceny rzeczoznawcy.

3. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego  ponosi wnioskodawca.

4. W przypadku braku dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu     prawnego nieruchomości, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Miasta lub w Wydziale   prowadzącym sprawę.   
    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-25 08:27:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Finke Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13 08:50:43
  • Liczba odsłon: 6304
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339961]

przewiń do góry