Gostynin, dnia 30.10.2020 r.


ZP. 271.1.3.2020

 

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina

 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

SUEZ Płocka
Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
termin płatności faktury –    40,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-30 08:22:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-30 08:24:50
  • Liczba odsłon: 1395
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812438]

przewiń do góry