Gostynin, 2016.07.28

 

DB.041.5.1.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Gostynina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od
5 sierpnia 2016 r do 26 sierpnia 2016 r. Projekt uchwały dostępny będzie od 5 sierpnia 2016 r.

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Gostynina zbierane będą w formie papierowej, elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag od 5 sierpnia do 26 sierpnia 2016 r.

 Formularze i projekt Uchwały dostępne będą:

·          formularze w postaci papierowej udostępnione będą w Urzędzie Miasta Gostynina,
ul. Parkowa 22 w pok. nr 3

·          formularze w formie elektronicznej zamieszczone na stronie podmiotowej miasta w BIP
i na stronie www.gostynin.pl

Wypełnione formularze konsultacji można przekazać od 5 sierpnia do 26 sierpnia 2016 r. :

·          drogą elektroniczną na adres projekty@gostynin.pl

·          drogą korespondencyjną na adres Urzędu: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

 

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina

mgr Paweł Pachniewski

 


Materiały do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

na terenie Gminy Miasta Gostynina - POBIERZ

2. Projekt diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych - POBIERZ

3. Mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapy podobszarów rewitalizacji - POBIERZ

4. Formularz składania uwag - POBIERZ
Gostynin, 2016.08.12

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Gostynina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje odbędą się w dwóch formach: spotkania konsultacyjnego i warsztatów.

Harmonogram konsultacji:

·          Część I – spotkanie konsultacyjne z prezentacją wyznaczonych obszarów zdegradowanych
i obszaru rewitalizacji;

Środa, 24.08.2016 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, I piętro;

·          Część II – warsztaty z mieszkańcami w sprawie wyznaczonych obszarów zdegradowanych
i obszaru rewitalizacji.

Środa, 24.08.2016 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, I piętro.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ur zędu Miasta Gostynina.

Konsultacje przewidują debatę nad zasięgiem przestrzennym podejmowanych w Gostyninie działań rewitalizacyjnych oraz nad diagnozą występujących na terenie miasta problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miej scu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

              Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina

mgr Paweł Pachniewski
Raport podsumowujący konsultacje społeczne - POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-28 12:39:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 05:47:52
  • Liczba odsłon: 5593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10417567]

przewiń do góry