Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W tutejszym urzędzie możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego zdarzenia zarejestrowanego w innym urzędzie na terenie kraju.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gostyninie zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Gostynin.

1. Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,

 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,

 • sąd i prokurator,

 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,

 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,

 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

 • osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Opłaty

1. Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł

 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł

 • odpis zupełny - 33 zł

 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

2. Opłatę za wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gostyninie należy uiszczać na rachunek Miasta Gostynina.

Wpłata na konto nr  89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 . W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 205.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Opłaty

1.  Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł.

2.  Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Gostynina, nr kont a 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 .

Opłatę można również uiścić w kasie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, pok. 205.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Gawinowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-12 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-28 14:00:44
 • Liczba odsłon: 3090
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11578981]

przewiń do góry