Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczący realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok Załączniki

 

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta Gostynina - Gminnego Komisarza Spisowego w Gostyninie z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego  Biura Spisowego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  8 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł netto w Urzędzie Miasta Gostynina – załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  13 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie upoważnienia pani Renaty Nosalskiej - inspektora ds. wymiaru podatków, do załatwiania indywidualnych spraw w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie upoważnienia pani Sylwii Staszewskiej - inspektora ds. wymiaru podatków, do załatwiania indywidualnych spraw w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł netto w Urzędzie Miasta Gostynina – załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Gostynina – załącznik do zarządzenia

Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadnia publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego na terenie miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia funkcji administratora konta Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 19A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie wniesienia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. aportu w postaci nieruchomości gruntowej  Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2021 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 marca 2021 roku zmieniające uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2019 Burmistrza Miasta Gostynina dot. powołania Gminnej Komisji i Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Przedsięwzięcia Załączniki tabelaryczne Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna MBP tabela1 MBP tabela2 Informacja o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 35A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 1 maja 2021 roku przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej - nieruchomości gruntowej, położonej w Gostyninie przy ul. Polnej. Załącznik

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia14 kwietnia 2021 roku w  sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie  nieruchomości położonej  w Gostyninie. Załącznik

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2021 roku zmieniające uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

 Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. Załącznik Nr 1
/pliki/umgostynin/z_39_2021.pdf

Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1 

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2021 rok

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 maja 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca  2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 66/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu działania osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Gostynina oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024.

Zarządzenie nr 67/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie  Nr 68 /2021 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie odwołania Pana Roberta Pypkowskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do najmu w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w bezpłatne użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 77/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie opublikowania na stronie internetowej oraz BiP Urzędu Miasta Gostynina oraz jednostek podległych, linku do publikacji ,,WŁĄCZNIK – projektowanie bez barier". Załącznik

Zarządzenie Nr 80/2021 - Anulowano

Zarządzenie Nr 81/2021 - Anulowano

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021 - UCHYLONE Zarządzeniem nr 91/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Miasta Gostynina porzuconego pojazdu, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

Zarządzenie  Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia Pani Annie Woźniak stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie

Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Agnieszce Andrzejczak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2021 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”

Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 sierpnia 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie  Nr 92/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z 17 sierpnia 2021r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 sierpnia 2021 r.w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Gostynina. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2021 roku, informacji i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Wydatki inwestycyjne WPF i Przedsięwzięcia WPF i Przedsięwzięcia opis Miejskie Centrum Kultury MCK opis Miejska Biblioteka Publiczna MBP opis Opinia RIO Warszawa

Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie podjęcia czynności w celu skorygowania wielkości udziału w częściach wspólnych budynku oraz udziału we własności gruntu związanego z wyodrębnieniem lokalu mieszkalnego

Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 września 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w bezpłatne użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie  Nr 102/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miasta Gostynina osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 107/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 października 2021 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2021 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 109/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Załącznik 

Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta"

Zarządzenie Nr 113/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 października 2021 roku w sprawie  zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Stodólnej. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 października 2021 roku w sprawie powołania dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Zarządzenie Nr 116/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2021 roku w sprawie dostosowania plan finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego na terenie miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 120/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Rynek oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik

Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 Projekt uchwały budżetowej Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświata Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki MOSiR Wydatki majątkowe Przychody i rozchody Wydatki inwestycyjne Projekt uchwały WPF 2022-2034 WPF 2022-2034 Przedsięwzięcia

Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6303/1o powierzchni 0,0205 ha.

Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6305/1 o powierzchni 0,0195 ha.

Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6306/1 o powierzchni 0,0236 ha.

Zarządzenie nr 125/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia odszkodowania za grunty wydzielone i przejęte pod drogi publiczne

Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

 

Zarządzenie Nr 129/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6304/1 o powierzchni 0,0222 ha.

Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 131/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniające Uchwalę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 135/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 136/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 grudnia 2021 roku w sprawie planu sprawdzenia doraźnego z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Załącznik

Zarządzenie nr 137/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto25 grudnia  2021 r. przypadającego w sobotę

Zarządzenie nr 138/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 01 stycznia 2022 r. przypadającego w sobotę

Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 grudnia 2021 r.w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2021 roku zmieniające uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2021 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie nr 147/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Załącznik 1 Załącznik 2

Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Nakwaska Łucja
  • Data dodania: 2021-07-21 10:01:53
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-07 12:20:03
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data dodania: 2021-08-09 13:41:30
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-07 12:20:03
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Strońska-Jackowska Malwina
  • Data dodania: 2021-12-07 13:27:37
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-07 12:20:03
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 08:08:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-07 12:20:03
 • Liczba odsłon: 3126
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354457]

przewiń do góry