Wydział Spraw Obywatelskich 
siedziba: oficyna obok Ratusza Miejskiego, ul. Rynek 1
 tel. 24 236 07 31, 24 236 07 32,   fax 24 236 07 12
 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich mgr inż. Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
 
 
 
Zakres pracy Wydziału:
 

1)          Realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym:

prowadzenie Rejestru PESEL,

- prowadzenie Rejestru Danych Kontaktowych,

- prowadzenie Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL.

   2)    prowadzenie Rejestru Mieszkańców.

3)         Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym:

       - prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.

4)         Realizowanie zadań wynikających z ustawy Kodeks Wyborczy, w tym:

        - prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców.

4)         Współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

5)         Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny.

7)     Prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz nadzorowanie jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

8)         Realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy.

9)     Realizowanie zadań wynikający z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

10)      Realizowanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

11)       Realizowanie zadań związanych zadań związanych z konsultacjami społecznymi prowadzonymi na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu miasta Gostynina.

12)      Nadzorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

13)     Realizacja zadań związanych z Programem „Gostynińska Karta Seniora”.

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-05 11:47:05
  • Liczba odsłon: 7988
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650482]

przewiń do góry