Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych


18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r, poz. 498).


Ustawa znosi wprowadzony w 1933 roku obowiązek uzyskiwania urzędowych zgód na zbiórki publiczne. Zastępuje je prostymi zgłoszeniami na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL.


Publikacja na portalu następuje w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia elektronicznego i w ciągu 7 dni roboczych dla zgłoszenia tradycyjną pocztą (zgłoszenia papierowe) do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa (e-mail:mac@mac.gov.pl) - wtedy można zacząć zbiórkę.


Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.


To współobywatele decydują o tym, czy cel zbiórki wart jest wsparcia.


Organizatorzy zbiórek zgłaszają swoje zbiórki na portalu, tu też publikują w wyznaczonych terminach sprawozdania ze zbiórki, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Każdy obywatel ma bezpośredni dostęp do informacji o tym, kto na co zbiera oraz jak rozdysponował środki.


Zgłoszenie, aktualizację danych i sprawozdanie można wysłać elektronicznie z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego e-PUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej.


Wszystkie informacje dot. zbiórek są dostępne na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL.


Zbiórki publiczne: małe, duże, ogólnopolskie i lokalne podlegają zgłoszeniu.


Ułatwi to społeczną kontrolę - informacja na temat zbiórek prezentowana będzie w sposób przejrzysty i dostępny dla wszystkich. Jest źródłem informacji o organizatorach, stanowi pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji.


Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty online) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności - nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych. W rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2014 r., zbiórki drogą elektroniczną, czyli np. przez przelew lub na konto lub SMS-y, nie są zbiórkami publicznymi, nie podlegają zgłoszeniu i rozliczeniu na ZBIÓRKI.GOV.PL - z uwagi na rejestrowanie przepływów realizowanych drogą elektroniczną. SMS-y charytatywne nie podlegają zgłoszeniu i rozliczeniu na ZBIÓRKI.GOV.PL. Tam, gdzie nie ma przekazywania pieniędzy w gotówce lub ofiar w naturze, nie ma zbiórki publicznej. Chcąc zbierać pieniądze w gotówce do puszki czy skarbony, albo dary rzeczowe - wystarczy taką zbiórkę zgłosić na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL, a później zamieścić na tym portalu sprawozdanie, aby inni mogli się o zbiórce dowiedzieć. Zbiórki gotówki lub darów mogą zgłaszać organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. Zbiórkę może także prowadzić komitet społeczny, który mogą założyć co najmniej 3 osoby. Cel zbiórki musi być “ze sfery zadań publicznych”, np. pomoc społeczna (także ofiarom kataklizmów), ochrona zdrowia, pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przedsiębiorczości, wynalazczości, rozwoju wspólnot lokalnych i podtrzymywania tradycji, wspieranie nauki, kultury, ekologii i inne.


Obniżone zostały koszty związane z organizacją zbiórek publicznych, zniesiona została opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.


Dodatkowe informacje o nowej ustawie można znaleźć na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji www.mac.gov.pl/zbiorki.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hubert Wojciechowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22 09:35:22
  • Liczba odsłon: 10266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562413]

przewiń do góry