Gostynin. dn. 17 .0 5 .201 8 r.


ZP.271.1. 9 .201 8
Informacja po otwarciu ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P ZP na:


Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 5.627.582,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasta Gostynina.


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1.147.714 ,00 zł brutto


Nr


Firma (nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy)

Marża do

WIBOR 1M


WIBOR 1M


Razem (zł)

Czas uruchomienia kredytu

(zł)

(%)

(zł)

(zł)

w dniach


1.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów


381.496,98


0,83


758.679,00


1.140.175,98


1

2.

Bank Polskiej Spóldzielczości

Oddział w Płocku

ul. Midowa 1, 09-400 Płock


372.344,50


0,81


758.679,00


1.131.023,50


1


3.

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa


395.286,02


0,86


758.679,00


1.153.965,02


1
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-17 11:01:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 08:37:37
  • Liczba odsłon: 1212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354891]

przewiń do góry