Komunikat

dotyczący zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 kwietnia 201 5 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.


Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy, a więc osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w Gostyninie.


Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby winni dokonać zgłoszeń kandydatów na członków OKW na druku zgłoszenia stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. Zgodnie z tym formularzem oprócz danych osobowych kandydata na członka OKW musi być podany numer telefonu tej osoby.


Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina umgostynin.bip.org.pl .


Sekretarz Miejski będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnionych przez nich osób do dnia 17 kwietnia 201 5 r. w godzinach pracy Urzędu, w budynku Urzędu Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 Gostynin, pok. 207 , tel. 24 236-07- 15 .


Zgodnie z art. 182 § 5 w/w ustawy pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym zarejestrowany został kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się (stałe obwody głosowania):

  1. od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

  2. jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta Gostynina spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.


W skład obwodowych komisji wyborczych utworzonych w obwodach odrębnych powołuje się:

  1. od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby,

  2. jedną osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta Gostynina spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.


Na terenie Miasta Gostynina do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej utworzonych zostało 16 obwodów głosowania.


zgloszenia_do_okw_prezydent.doc
zaswiadczenie_dla_meza_zaufania.docx

Burmistrz Miasta Gostynina

/-/Paweł Witold Kalinowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Wilińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-10 13:49:22
  • Liczba odsłon: 5305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339898]

przewiń do góry