Gostynin dn. 16.05.2022 r.

ZP.271.2.13.2022

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.13.2022

 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Szacowana ilość zdemontowanych materiałów azbestowych wynosi: około 38,00 Mg zdemontowanych materiałów i około 1,00 Mg do demontażu.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków przekazanych  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 2.

Termin realizacji zamówienia  30 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą musi być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz pozwolenie zintegrowane składowiska
i pozwolenie na użytkowanie składowiska.

Oferta powinna zawierać koszt usługi, tj. cenę brutto za 1 kg masy odpadów dla obu rodzajów usług.

Do oferty należy załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii:

  1. zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
  2. pozwolenie zintegrowane składowiska odpadów i pozwolenie na użytkowanie składowiska,
  3. umowę Wykonawcy z danym składowiskiem odpadów.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ww dokumentami, do dnia 23.05.2022 r. do godz. 1100 w formie elektronicznej na adres:  zpum@gostynin.pl albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

          W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli – Małgorzata Woźnicka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (24)236 07 42.

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy pobierz

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - pobierz 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy pobierz

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO – pobierz

Załącznik nr 5 – Protokół odbioru – pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-16 15:13:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-18 13:48:16
  • Liczba odsłon: 1105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407100]

przewiń do góry