.....................................................

( pieczęć organizacji pozarządowej)


Formularz konsultacji społecznej


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2012 rok”

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od dnia 20 października 2011r do dnia

04 listopada 2011r


Nazwa organizacji wnoszącej opinie:


...................................................................................................................................................

Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,

uprawnionej statutowo do reprezentowania

organizacji pozarządowej lub

upoważnionej w tym celu


Gostynin, dnia ........................

Uwaga. Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres: Urząd Miasta Gostynina, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta za pośrednictwem Sekretariatu albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : so@gostynin.pl.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-13 11:23:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-13 11:23:57
  • Liczba odsłon: 6815
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799343]

przewiń do góry