Gostynin, dnia 18.11.2020 r.


 


MOPS-2000/04/2020


 


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


 

ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA PUNKTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 "BAJKOWY ZAKĄTEK" I "ZACZAROWANA KRAINA" W GOSTYNINIE


 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:


 

Z.P.H. „GASTRONOM” Agata Olewnik

ul. Kościuszki 17

09-500 Gostynin


 


 

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 czas dostawy –    25,00 pkt
termin płatności faktury –    15,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „czas dostawy” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.


 

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

  1.  

Agencja Rozwoju i Promocji

Zamek Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 31

09-500 Gostynin

Liczba punktów w kryterium

cena –    58,11 pkt
 czas dostawy –    25,00 pkt
termin płatności faktury –  
  15,00 pkt
Łącznie –   98,11 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-18 08:24:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-18 08:25:26
  • Liczba odsłon: 1531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799406]

przewiń do góry