Gostynin, dnia 27.02.2018 r.

ZP.271.1.3.2018Informacja   po   otwarciu   ofert

 


          Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp – przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:

 


ODBIÓR     I    ZAGOSPODAROWANIE    ODPADÓW     KOMUNALNYCH    Z NIERUCHOMOŚCI    ZAMIESZKAŁYCH     Z     TERENU

  GMINY   MIASTA     GOSTYNINA

 


Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 5.580.000,00 zł brutto.


 


 Nr

ofertyNazwa (firma), adres Wykonawcy


Cena PLN
(brutto) za 1 miesiąc     (cena łączna)


Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji


  Warunki płatności
(termin płatności faktury)1SUEZ Płocka Gospodarka            Komunalna Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 31 

09-400 Płock249.333,12 zł


(7.729.326,72 zł)zgodnie z SIWZ


30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego


2ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.

u l. Łączna 4A

64-920   Piła


 306.000,00 zł


(9.486.000,00 zł)zgodnie z SIWZ


30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-27 10:48:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 14:19:18
  • Liczba odsłon: 1645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799539]

przewiń do góry