PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I

POLITYKI SPOŁECZNEJ


 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Mariuszem Frankowskim, a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024.

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i jest realizowany od marca do grudnia 2024 r.

Zgodnie z zawartą umową, środki na realizację Programu będą przekazane w trzech transzach.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – 434 085,00 zł na dofinasowanie kosztów usług Asystenta oraz 8 681,70 zł na koszty związane z obsługą Programu

Kolejne transze zostaną przekazane w terminie do 12 lipca 2024 r. oraz do 14 października 2024 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antosiak Julita
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-04 12:12:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-04 12:14:23
  • Liczba odsłon: 20
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646226]

przewiń do góry