P r o t o k ó ł

z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.


Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 31 października 2012r do 07 listopada 2012r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem do zgłaszania opinii, uwag i propozycji zmian zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina ( www.gostynin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. W ogłoszeniu wskazano formę, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

Konsultacje polegały na zapoznaniu się z projektem Programu i wypełnieniu stosownego formularza konsultacji. Formularz można było przesłać na adres Urzędu Miasta Gostynina, złożyć w Urzędzie osobiście lub przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: so@gostynin.pl.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono dwie propozycje - przez Gostyniński Szkolny Związek Sportowy:

1. Kontynuować otwarte konkursy ofert dotyczące dofinansowania zadania publicznego na Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizacji imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci w wieku 7-12 lat. Realizacja tego zadania pozwala na zabezpieczenie czasu wolnego uczniów, co w znacznej mierze ogranicza kontakty dzieci ze środowiskami patologicznymi. Minimalizuje zagrożenia wynikające z brania różnego rodzaju szkodliwych używek. Organizacja wewnątrz i międzyszkolnych imprez i zawodów sportowych pozwala na wskazywanie pozytywnych przykładów zachowań prawdziwego sportowca. Prawdziwy sportowiec prowadzi właściwy tryb życia, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie bierze szkodliwych używek. Dba o wyzwalanie pozytywnych emocji, szanuje przeciwnika, nie wulgaryzuje. Uczeń sportowiec przestrzega zasad fair - play, respektuje przepisy i regulaminy zawodów.

2.Usprawnić, skrócić czasowo procedury związane z ogłaszaniem i wdrażaniem do realizacji otwartych konkursów ofert”.


Propozycja stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich w tej sprawie:

Przeprowadzane konkursy na realizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki są prowadzone z zachowaniem wymaganych przepisami prawa procedur w miarę posiadanych środków finansowych. Konkursy w ramach zajęć sportowych z elementami profilaktyki są realizowane corocznie i przewiduje się dalsze ich kontynuowanie.


Protokół sporządziła:

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Hanna AdamskaStanowisko Burmistrza Miasta Gostynina:

Po zapoznaniu się z propozycjami Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego do projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, przychylam się do stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina jak wyżej.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu w wersji poddanej konsultacji przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie.


Niniejszy protokół zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

Zastępca Burmistrza Miasta Gostynina

              mgr inż. Jadwiga Kaczor


Gostynin, dnia 19 listopada 2012r

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-22 14:17:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 14:17:27
  • Liczba odsłon: 4934
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105645]

przewiń do góry