Klauzula informacyjna – oświadczenia majątkowe

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, Urząd Miasta Gostynina informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina, którego siedzibą jest Urząd Miasta w Gostyninie, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Pani Malwina Strońska-Jackowska) poprzez adres e-mail iod.umg@gostynin.pl.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonych oświadczeń majątkowych zgodnie z nałożonym obowiązkiem ustawowym.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z nałożonym obowiązkiem ustawowym, tj. realizacją zadań związanych z przyjmowaniem,  analizowaniem, przekazywaniem oświadczeń majątkowych na podstawie:
 • art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu określonym w pkt 3  i 4 Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych - odbiorcami danych będą:
 1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej – dot. części A oświadczenia majątkowego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, liczonych od roku następnego w którym złożono oświadczenie.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (poprawienia). Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym również profilowaniu.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strońska-Jackowska Malwina
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-05-27 13:45:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Strońska-Jackowska Malwina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-27 13:46:50
 • Liczba odsłon: 34
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646588]

przewiń do góry