Gostynin, dnia 31.10.2018 r.

 ZP. 271.1.24.2018

 


Zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Miasta Gostynina, miejskich jednostek organizacyjnych i spółki miejskiej na  rok 2019


           Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miasta Gostynina – jako Zamawiający – unieważnia ww. przetarg nieograniczony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty.

            Oferta z niższą ceną  podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z którym odrzuceniu podlegają oferty, których treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w ofercie nie uwzględnił całkowitego podanego w SIWZ wolumenu - w tabeli stanowiącej załącznik do oferty nie zostały uwzględnione dodatkowe ilości energii niepodzielone na szczyt i poza szczyt dla taryfy C12 a, oraz dzień i noc dla taryfy C 12 b.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-31 14:03:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-31 14:03:44
  • Liczba odsłon: 1438
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812907]

przewiń do góry