UWAGA


29.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytania POBIERZ


26.04.2019 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 9 maja 2019 r. do godz. 10:00;

Odpowiedzi na pytania, z miana treści SIWZ i ogłoszenia oraz przedłużenie terminu składania ofert – POBIERZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP  POBIERZ

Odpowiedzi na pytania 2 POBIERZ + załącznik tabeleOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 537083-N-2019 z dnia 2019-04-15


Gmina Miasta Gostynina: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0d7cc7a-6715-45c1-9c85-682a50bed8ba


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  - ZMIANA 26.04.2019  

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - wersja edytowalna 26.04.2019
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia - wersja edytowalna 26.04.2019
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wersja edytowalna 26.04.2019
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - wersja edytowalna 26.04.2019
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna 26.04.2019
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - ZMIANA 26.04.2019  + oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach - wersja edytowalna 26.04.2019
Załącznik nr 9 – Tabelaryczny wykaz opraw (jako wzór załącznika do formularza ofertowego) - wersja edytowalna
Załącznik nr 10 – Tabela wyznaczenia średniej skuteczności świetlnej zastosowanych opraw ulicznych (jako wzór załącznika do formularza ofertowego) - wersja edytowalna

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-15 12:35:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-29 08:58:42
  • Liczba odsłon: 3594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858321]

przewiń do góry