Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 Projekt uchwały budżetowej Projekt uchwały w sprawie WPF

Uchwała Nr Pł.384.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Uchwała Nr Pł.385.2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 254/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026

Uchwała Nr Pł.92.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Pł.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Zarządzenie nr 94/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Tabele Dochody Wydatki bieżące Wydatki oświata Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Zadania inwestycyjne MOSiR Informacja o kształtowaniu się WPF Zał.2-Tabele Zał.3-MCK Zał.4-MBPtabela Zał.4-MBPopis1 Zał.4-MBPopis2 Zał.4-MBPopis3 Zał.MBPopis4 Zał.MBPopis5

Uchwała RIO nr Pł.277.2017  z 4 września 2017 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Tabele Dochody opis Wydatki bieżące opis Wydatki Oświaty opis Wydatki majątkowe opis Przychody rozchody Zadania zlecone opis Inwestycje roczne opis Przedsięwzięcia opis Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna MBP opis Informacja o stanie mienia

Uchwała Nr Pł.129.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-14 11:56:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-05 09:28:59
  • Liczba odsłon: 6199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105575]

przewiń do góry