Gostynin, 20.11.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA GOSTYNINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK  2019

 

1. Cel i zasięg terytorialny konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miasta Gostynina.


2. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest „Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.


3. Termin przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje trwają od 28 do 30 listopada 2018r.

4. Forma konsultacji

Informacja o konsultacjach zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu. Do wyżej wymienionej informacji załączony jest projekt Programu Współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 wraz z formularzem konsultacji.


Opinie i uwagi do Programu można zgłaszać w następujący sposób:
• Przesłać drogą elektroniczną na adres: paulina.toruniewska@gostynin.pl;
• Przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin – liczy się data wpływu do Urzędu;
• Dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Uwagi i opinie, które wpłyną po 30 listopada 2018r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Gostynina w celu ostatecznego zatwierdzenia. Opinie i uwagi zgłoszone podczas  konsultacji nie są wiążące. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.


formularz_konsultacji_2019.doc

program_wspolpracy_z_ngo_na_rok_2019.pdf

uchwala__-_program_wspolpracy_z_ngo_2019.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-20 15:04:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-20 15:04:03
  • Liczba odsłon: 1528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354230]

przewiń do góry