Status prawny

Spółka działa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może używać skrótu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Gostynina.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072845.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  

Podstawą prawną działania Spółki jest:

 

·      Tekst jednolity umowy Spółki

·      Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)

·      Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

·      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz. 627, Nr 89, z późn. zm.)

·      kodeks cywilny

·      regulaminy własne

·      inne obowiązujące przepisy 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-11 10:51:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 08:48:00
  • Liczba odsłon: 3074
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354444]

przewiń do góry