Kontrole przeprowadzone przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej

Urzędu Miasta Gostynina w 2012 roku.


Lp.

Oznaczenie organu kontrolowanego

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli (cel)

Okres

1.

Miejska Biblioteka Publiczna im.Jakuba z Gostynina

- kierowanie działalnością Biblioteki i

reprezentowanie jej na zewnątrz,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu dla

zatrudnionych pracowników,

- gospodarka finansowa jednostki,

- przestrzeganie przepisów dotyczących

zamówień publicznych.

06.02.2012r.

-

17.02.2012r.

2.

Miejskie Centrum Kultury

w Gostyninie

- kierowanie działalnością MCK i

reprezentowanie jej na zewnątrz,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu dla

zatrudnionych pracowników,

- gospodarowanie środkami określonymi

w planie finansowym MCK.

- przestrzeganie przepisów dotyczących

zamówień publicznych.

19-30.03.2012r.


23-25.04.2012r.

3.

Miejskie Przedszkole Nr 4

w Gostyninie

- prowadzenie dokumentacji oraz

przestrzeganie przepisów związanych

z organizacją pracy przedszkola,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy

dla zatrudnionych w przedszkolu

nauczycieli i pracowników nie będących

nauczycielami,

- gospodarowanie środkami określonymi

w planie finansowym przedszkola,

- realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej

oraz zarządzeń organów nadzorujących

przedszkole,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

w przedszkolu.

23.04.2012r.

-

15.05.2012r.

4.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

- prowadzenie dokumentacji związanej

z funkcjonowaniem jednostki,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu dla

pracowników zatrudnionych w MOPS,

- gospodarowanie środkami określonymi

w planie finansowym MOPS,

- przestrzeganie przepisów dotyczących

zamówień publicznych.

16.07.2012r.

-

14.08.2012r.

5.

Boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Ozdowskiego 2 oraz ul.Bema 23

Kontrola pod względem nadzoru nad grupą młodzieży uczestniczącej w zajęciach na boisku oraz pod względem czystości i porządku w kontenerach.

01.11.2012r.

6.

Boisko sportowe Orlik 2012 przy ul. Ozdowskiego 2 oraz ul.Bema 23

Kontrola pod względem nadzoru nad grupą młodzieży uczestniczącej w zajęciach na boisku oraz pod względem czystości i porządku w kontenerach.

29.11.2012r.

7.

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli

w Gostyninie

- prowadzenie dokumentacji związanej

z funkcjonowaniem jednostki,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu dla

pracowników zatrudnionych w MZESiP,

- gospodarowanie środkami określonymi

w planie finansowym MZESiP,

- przestrzeganie przepisów dotyczących

zamówień publicznych.


05.11.2012r.

-

30.11.2012r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-18 14:26:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-18 14:26:17
  • Liczba odsłon: 6614
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799316]

przewiń do góry