Gostynin dn. 26.06.2020 r.

 

ZP.271.2.7.2020

 

OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM

ZP. 271.2.7.2020

 

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 
Usługę transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Szacowana ilość zdemontowanych materiałów azbestowych wynosi ok 45,05 Mg.

Wykonawca przewozi wyroby azbestowe na wybrane przez siebie składowisko odpadów. Składowisko, na którym zamierza składować niniejsze wyroby zawierające azbest, musi spełniać obowiązujące przepisami prawa wymagania.  

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin realizacji zamówienia   30 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą może być firma posiadająca stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz pozwolenie zintegrowane składowiska i pozwolenie na użytkowanie składowiska.

 

Oferta powinna zawierać koszt usługi, tj. cenę brutto za 1 kg masy odpadów.

 

Do oferty należy załączyć w formie poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii:

1)         zezwolenia na  transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

2)         umowę Wykonawcy z danym składowiskiem odpadów.

 

 

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z ww dokumentami, do dnia 03.07.2019 r. do godz. 10 00 w formie elektronicznej na adres:   zp@gostynin.pl lub faksem 24 236-07-37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 

          W przypadku dodatkowych pytań i informacji, wyjaśnień udzieli – Małgorzata Sandecka – Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (24)236 07 42.

 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy pobierz

Załącznik nr 2 – Wzór umowy pobierz

Załącznik nr 3 – Klauzula RODO – pobierzInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-26 14:05:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-29 12:14:42
  • Liczba odsłon: 1225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646240]

przewiń do góry