Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Projekt uchwały budżetowej Tabele Dochody Wydatki bież.UM Wydatki bież.Oświata Wydatki bież.MOPS Wydatki bież.MOSWiZ Wydatki majątkowe Przychody rozchody Wydatki inwestycyjne Projekt Uchwały WPF WPF Przedsięwzięcia

Uchwała RIO nr Pł.431.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała RIO nr Pł.432.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 353/LXX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr Pł.91.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała Nr Pł.92.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje Tabele WPF informacja WPF tabele MCK MBP MBP opis

Uchwała Nr Pł.306.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2018 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki bieżące Oświata Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje Przedsięwzięcia Informacja o mieniu Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Uchwała Pł.130.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Uliczna Wioletta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-04 14:31:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Uliczna Wioletta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 13:56:40
  • Liczba odsłon: 3239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650386]

przewiń do góry