Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie jest publiczną placówką kształcenia muzycznego działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami);

3) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1646);

4) uchwały nr 230/XLII/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie.

2. Szkoła nosi nazwę: "Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Gostyninie", dopuszcza się możliwość używania skrótu MSM I st. w Gostyninie.

3. Szkoła jest założona, prowadzona i utrzymywana przez Gminę Miasta Gostynina.

4. Siedziba szkoły znajduje się w Gostyninie, przy ul. J. Bema 23.

5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

6. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lasota Urszula
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-24 08:22:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Lasota Urszula
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-24 08:22:28
  • Liczba odsłon: 2327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10369666]

przewiń do góry