Gostynin, dnia 23.08.2019 r.ZP. 271.1.6.2019


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się
w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim.


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska
32-080 Zabierzów, ul. Kamienna 54

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt


Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla wykonanych prac” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

Pozostałe niepodlegające odrzuceniu oferty złożone w niniejszym postępowaniu:

Konsorcjum firm:
MONUMENT SERVICE Sp. z o.o. sp. k
MONUMENT SERVICE Marcin Kozarzewski

ul. Raszyńska 2, 05-816 Michałowice

Liczba punktów w kryterium
cena –    59,80 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –    99,80 pkt

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-23 09:13:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 09:13:49
  • Liczba odsłon: 970
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121885]

przewiń do góry