.....................................................
( pieczęć organizacji pozarządowej)

Formularz konsultacji społecznej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2013 rok”
Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: od dnia 31 października 2012r do dnia
07 listopada 2012r

Nazwa organizacji wnoszącej opinie:

...................................................................................................................................................
Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


                                                                                                                                                                                                                                                                                           
.............................................................
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,
uprawnionej statutowo do reprezentowania  
organizacji pozarządowej lub
upoważnionej w tym celu

Gostynin, dnia ........................
Uwaga. Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres: Urząd Miasta Gostynina, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta za pośrednictwem Sekretariatu albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : so@gostynin.pl.
                        
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-24 09:46:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-24 09:46:25
  • Liczba odsłon: 6535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11561640]

przewiń do góry