Burmistrz Miasta Gostynina działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź. zm.) informuje o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Gostynińskiego Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Gostynińskiego  Komitetu Rewitalizacji.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Gostynińskiego  Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje rozpoczynają się 29 maja 2017 i trwają do 28 czerwca 2017 r.

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Gostynina: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, drogą elektroniczną na adres projekty@gostynin.pl  lub bezpośrednio do siedziby Urzędu – ul. Parkowa 22 w pok. nr 3, do dnia 28 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.
 2. Zbierania uwag ustnych – uwagi można przekazywać pracownikom Urzędu Miasta Gostynina w siedzibie Urzędu przy ul. Parkowej 22 w pok. nr 3
  w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 3. Spotkania z udziałem interesariuszy rewitalizacji w dniu 6 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 – 18.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gostynina przy ulicy Rynek 26.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji wraz z formularzem zgłaszania uwag zostanie udostępniona w dniu 29 maja 2017r.:

·         na stronie internetowej Miasta Gostynina www.gostynin.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej www.umgostynin.bip.org.pl,

·         w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina, ul. Parkowa 22 w pok. nr 3.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.


Obwieszczenie.pdf - pobierz

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-22 13:37:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 13:37:15
 • Liczba odsłon: 4006
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11122113]

przewiń do góry