URZĄD STANU CYWILNEGO

siedziba: Ratusz Miejski, ul. Rynek 1, pokój 101 i 102,  tel. 24-236-07-30

Kierownik mgr Maria Rendzikowska

Z-ca Kierownika mgr inż. Marcin Gawinowski

Urząd Stanu Cywilnego wspólny dla miasta Gostynina i gminy Gostynin


Zakres pracy Wydziału:


1)        Realizowanie wspólnie dla miasta i gminy zadań z zakresu:

a)          ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

b)       zawartych umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego  z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz państw obcych, które uczestniczą w obrocie prawnym z Polską,

c)        rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach dotyczących działalności Urzędu Stanu Cywilnego, w tym: sporządzanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń i postanowień oraz przyjmowanie oświadczeń w oparciu o ww. ustawy oraz przygotowywanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

2)        Organizacja uroczystości jubileuszowych.

3)        Prowadzenie odrębnego archiwum dla USC.

4)        Obsługa informatyczna aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych - ŹRÓDŁO: moduł Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, moduł Baza Usług Stanu Cywilnego

Przy załatwianiu spraw Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu “USC”.


W Urzędzie Stanu Cywilnego załatwia się sprawy związane z:

1) rejestracją urodzeń

2) zawarciem małżeństwa

3) rejestracją zgonów

4) wydawanie zaświadczeń oraz odpisów (zupełnych lub skróconych) aktów stanu cywilnego


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywają się:

w godzinach 7.30 - 15.30 - w poniedziałki, środy, czwartki, piątki

w godzinach 7.30 - 17.00 - we wtorekInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wojciechowski Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-04 12:58:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Klimuk Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-07 11:41:22
  • Liczba odsłon: 9868
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121705]

przewiń do góry