PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

SOLIDARNOŚCIOWEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU MINISTRA RODZINY I

POLITYKI SPOŁECZNEJ


 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Mariuszem Frankowskim, a Gminą Miasta Gostynina reprezentowaną przez Panią Renatę Zagórską Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panią Małgorzatę Ostrowską-Burakowską Główną Księgową MOPS, z upoważnienie Burmistrza Gminy Miasta Gostynina i Skarbnika, została zawarta umowa na dofinansowanie i realizację Programu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024.

Program jest w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i jest realizowany w okresie od marca do grudnia 2024 r.

Zgodnie z zawartą umową, środki na realizację Programu będą przekazane w trzech transzach:

pierwsza transza wpłynęła w terminie 30 dni pod zawarcia umowy, kolejne wpłyną w terminie do 12 lipca 2024 r. oraz do 14 października 2024 r.

Łącznie na realizację zadania zostanie przekazana kwota 130 050,00 zł oraz na koszty związane z obsługą Programu kwota 2 601,00 zł .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antosiak Julita
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-06-04 12:14:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-04 12:15:37
  • Liczba odsłon: 24
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646267]

przewiń do góry