Gostynin, dn. 13.04.2018 r.


ZP.271.2.29.2018


OGŁOSZENIE  O  ZAPYTANIU  OFERTOWYM
ZP. 271.2.29.2018

  

          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn.:


Czyszczenie i konserwacja trzech boisk typu ORLIK położonych w Gostyninie


Zakres prac będzie obejmował:
1. czyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń,
2. szczotkowanie „twarde” zgrzebłem sprężynowym,
3. czyszczenie mechaniczne granulatu z zanieczyszczeń stałych, pylistych, typu kurz, nasiona roślin i inne,
4. szczotkowanie i wyprawianie granulatu „szczotkowanie miękkie”,
5. uzupełnienie granulatu – łącznie 2 tony na 3 boiska,
6. podklejenie ewentualnych pęknięć i odklejających się linii,
7. naprawę pęknięć i ubytków w nawierzchni poliuretanowej,
8. czyszczenie nawierzchni poliuretanowej boisk wielofunkcyjnych.

Czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy będę realizowane w dwóch etapach:
– pierwszy obejmuje wszystkie ww. punkty,
– drugi ww. czynności z wyłączeniem pkt. 5 i 8.

Termin realizacji zamówienia: pierwszy etap - dwa tygodnie od dnia podpisania umowy, drugi etap - w terminie pomiędzy 27 sierpnia - 9 września 2018.

Miejsce konserwacji:
1) Gostynin, ul. Gen. J. Bema 23, przy Szkole Podstawowej Nr 3,
2) Gostynin, ul. J. Ozdowskiego 2, przy Szkole Podstawowej Nr 1,
3) Gostynin, ul. Sportowa 1, przy MOSiR.

          Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1, do dnia 23.04.2018 r. do godz. 11:00 w formie elektronicznej na adres:  zp@gostynin.pl lub faksem 24 236-07-12 z dopiskiem Wydz. ZP, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 W przypadku dodatkowych pytań, informacji i wyjaśnień udzieli – Jan Zacharczuk, tel. (24) 236 07 29.


Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-16 11:04:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 11:04:44
  • Liczba odsłon: 1136
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646480]

przewiń do góry