Gostynin, dnia 23.04.2019 r.

 

ZP. 271.1.2.2019

 

 

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie
1.372.000,00 zł na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów

 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE

ul. Piłsudskiego 36,  05-074 Halinów

Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00  pkt

czas uruchomienia kredytu        40,00   pkt

Łącznie – 100,00 pkt

UZASADNIENIE WYBORU

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów „cena” oraz „czas uruchomienia kredytu”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów. 

 

Pozostałe złożone niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE

ul. Reymonta 18, 96-500 Sochaczew

Liczba punktów w kryterium

cena –    56,55  pkt

czas uruchomienia kredytu       40,00  pkt
Łącznie – 96,55 pkt

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  BANK POLSKI S.A.

Regionalne Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów

Liczba punktów w kryterium

cena –     48,40  pkt

czas uruchomienia kredytu       40,00  pkt
Łącznie – 88,40 pkt

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy nie odrzucono żadnej oferty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-24 07:56:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-24 07:56:50
  • Liczba odsłon: 1137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121612]

przewiń do góry