Decyzja o wymeldowaniu, uchyleniu zameldowania lub zameldowaniu  

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich , telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32,

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 17.00

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie/zameldowanie napisane przez osobę wnoszącą (właściciela , najemcę lokalu, głównego lokatora).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu:
  • akt notarialny,
  • wyciąg z księgi wieczystej (nieruchomości, lokale własnościowe),
  • decyzja o przydziale lokalu,
  • umowa najmu /w oryginale do wglądu/.
3. Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o wykonaniu eksmisji, wyrok w sprawie podziału majątku).


Gdzie odebrać formularze:
Brak ustalonego wniosku

Opłaty:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł. 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu 89102039740000530200066258 .  

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych (np. gdy należy wyznaczyć kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu) dopuszcza się przedłużenie terminu załatwienia sprawy po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o powodach przedłużenia.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta Gostynina lub drogą pocztową.

Inne wskazówki, uwagi:
Podanie powinno zawierać informacje: kogo wymeldować, z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

Podstawa prawna:
Ustawa o ewidencji ludności z dnia  24 września 2010 r. – /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1397/

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /tj. Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1000/

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Danuta Paluszkiewicz-Pilichowicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 10:19:50
  • Liczba odsłon: 3879
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354768]

przewiń do góry