Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów


OSOBY PRYWATNE

Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości należy złożyć zgłoszenie - pobierz


Zgłoszenia na usunięcie drzew nie wymagają min .:

 1. Krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 2. Drzewa, których obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza:
  -80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  -65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  -50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 3. Drzewa lub krzewy rosnących na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 4. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 5. Drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.120 ust. 2f w/w ustawy.

OSOBY PRAWNE

Aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości należy złożyć wniosek - pobierz

Decyzji na usunięcie drzew nie wymagają min .:

 1. Krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2,
 2. Drzewa, których obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm od ziemi nie przekracza:
  -80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  -65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  -50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 3. Drzewa lub krzewy rosnących na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 4. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 5. Drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art.120 ust. 2f w/w ustawy.

Opłata skarbowa: nie pobiera się opłat za złożenie zgłoszenia oraz wydania decyzji.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa.

 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji wniosku.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Woźnicka Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-05 12:49:35
 • Liczba odsłon: 6747
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354689]

przewiń do góry