Gostynin, dnia 13.06.2018 r.


ZP. 271.1.12.2018Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie
na potrzeby punktu przedszkolnego


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


P.H.U. BUDOMAX Wojciech Przybylski
09-500 Gostynin, ul. Langenfeld 10

Liczba punktów w kryterium
cena –    60,00 pkt
 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych –    30,00 pkt
termin płatności faktury –    10,00 pkt
Łącznie –   100,00 pkt

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium „cena”, „okres gwarancji jakości dla robót budowlanych” oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.

          W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy odrzucono jedną ofertę złożoną przez:


TRONUS POLSKA
01-237 Warszawa, ul. Ordona 2A


          Powyższą ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że nie zostało wniesione wadium.


Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-13 08:32:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-13 08:32:00
  • Liczba odsłon: 1285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650205]

przewiń do góry