Zarządzenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2016 rok Załącznik nr 1
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina tj. "Jeziora Bratoszewo", "Jeziora przy Zamku" oraz "Jeziora Sejmikowego" do celów amatorskiego połowu ryb.
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2016 r.
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2016r.
w sprawie: zmian cen za korzystanie z usług Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie.
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Gostynina jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. Załącznik
Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016
Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie pobierania opłat za drukowanie 3D w ramach funkcjonowania Lokalnego Centrum Kompetencji.
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie  przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina.