Gostynin, dnia 22.03.2018 r.ZP. 271.1.7.2018


 


 


Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty


 


          Zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasta Gostynina informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:


 


Modernizacja ul. Nowej w Gostyninie

 


jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:


 


„HYDROPOL” Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Targowa 10b


 


Liczba punktów w kryterium

cena –    60,00 pkt

 okres gwarancji jakości dla robót budowlanych    30,00 pkt

termin płatności faktury     10,00 pkt

Łącznie –   100,00 pkt


 


 Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyboru dokonano na podstawie kryterium cena”, okres gwarancji jakości dla robót budowlanych oraz „termin płatności faktury”. Wybrana oferta otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów.


 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.


 Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-22 10:41:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 10:41:35
  • Liczba odsłon: 1365
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858461]

przewiń do góry