Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - zainteresowani powinni złożyć:
- podanie,
- umowę najmu lokalu mieszkalnego,
- pokwitowanie wpłaty zaliczki w kwocie 369 zł. (na wycenę) dokonanej w kasie Urzędu.

Wniosek

 

Wydzierżawianie gruntów, nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na dodzielenie do swojej nieruchomości celem poprawy warunków jej zagospodarowania - zainteresowani powinni złożyć:

- podanie

 

Zatwierdzanie podziału nieruchomości - zainteresowani powinni złożyć:
- podanie,
- geodezyjny projekt podziału,
- wypis z rejestru gruntów,
- tytuł prawny (odpis z księgi wieczystej),
- wykaz zmian gruntowych

Wniosek.pdf

Wniosek.doc

 

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności nieruchomości - zainteresowani powinni złożyć:
- podanie, wypełniony druk wniosku
-kserokopię aktu notarialnego, decyzji, postanowienia lub innego dokumentu, którym wnioskodawca nabył    nieruchomość,
- dokumenty potwierdzające następstwo prawne - zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy (jeżeli wniosek składa nastepca

prawny użytkownika wieczystego),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej


Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości - zainteresowani powinni złożyć wniosek (druk w załączeniu) - POBIERZ PDF

 

Dodatkowych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Parkowa 22 pok nr 2 tel. 24 236 07 47

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Finke Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-19 11:55:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-26 15:03:17
  • Liczba odsłon: 7668
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650418]

przewiń do góry